Може релационната база данни да мащабира хоризонтално

Mysql